Terveyspalvelun palveluntarjoajana toimii: Validor Oy (3186695-8)

Palvelukuvaus

Validorin Oyn (jäljempänä myös “Palveluntarjoaja”) lääkäreillä on Lääkäri.chatin profiilisivuilla listaus niistä asioista, joita he voivat hoitaa etänä. Lääkärit pyrkivät vastaamaan viesteihin 15 minuutissa silloin, kun ovat “online” ja muuten tyypillisesti yhden vuorokauden sisällä. Etävastaanotot ovat Kela-korvattavia. Kela-korvaus (8 €/käynti) vähennetään etävastaanoton hinnasta ja haetaan puolestasi Kelalta.

Hinnaston mukainen etävastaanotto sisältää lähtökohtaisesti yhden asian hoitamisen kerrallaan. Mikäli käyntiin sisältyy useita erillisiä asioita, varaamme oikeuden veloittaa kustakin asiasta erikseen.

Mikäli asiasi ei sovellu hoidettavaksi etänä, ohjaamme sinut (jäljempänä myös “Asiakas”) oikeaan hoitopaikkaan. Varaamme oikeuden veloittaa etävastaanotosta näissäkin tapauksissa, mikäli asia vaatii laajempaa perehtymistä tai annan hoito-ohjeita. Varaamme oikeuden veloittaa myös muista kuin hoidollisista keskusteluista.

Palvelemme suomeksi ja englanniksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän linjauksen mukaan terveydenhuollon etäpalvelut ovat potilasvakuutuksen piirissä Suomessa annettavan terveyden- ja sairaanhoidon osalta. Etälääketieteen keinoin annettava hoito katsotaan annetuksi Suomessa, jos sekä potilas että hoitoa antava terveydenhuollon ammattihenkilö ovat fyysisesti Suomessa. Hoitotapahtumaan ei sovelleta potilasvahinkolakia, jos potilas tai hoitava lääkäri on hoitohetkellä ulkomailla. Sijaitsen aina itse fyysisesti Suomessa.

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Palveluntarjoaja tuottaa ja järjestää terveyspalveluita Asiakkaalle. Terveyspalvelut kattavat muun ohessa etävastaanotot ja konsultaatiot. Siltä osin kuin Asiakas on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida sopia toisin.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Sopimus syntyy Asiakkaan hyväksyttyä palvelusopimuksen. Yksittäisen etävastaanoton tilaus hyväksytään hyväksymällä lääkärin pyytämä katevaraus.

Peruutus ja viivästys

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ennen etävastaanoton aloittamista. Asiakasta veloitetaan jo tehdystä työstä, mikäli peruuttaminen tehdään etävastaanoton aloittamisen jälkeen. Peruuttaminen pitää tehdä kirjallisesti Alustan kautta.

Palvelua ei tule käyttää sellaisessa kiiretilanteessa, jossa viivästyminen voisi aiheuttaa vahinkoa. Asiakkaalla on aina mahdollisuus peruuttaa tilaus ennen etävastaanoton aloittamista.

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Terveyspalvelun laatu ja hoitovirheet määritellään potilasvahinkolain mukaan. Palvelun tiettyä lopputulosta ei voida taata. Nettisivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta. Validor Oy:n potilasasiamiehen tavoitat Potilasasiamies Atlaksesta, www.potilasasiamies.fi ja tietosuojavastaavan sähköpostitse osoitteesta gdpr@validor.fi.

Palvelua koskevien palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensi kädessä suoraan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä. Potilasvahinkolain tarkoittamien vaatimusten osalta noudatetaan potilasvahinkolakia. Terveyspalvelusta voidaan tehdä myös muistutus sitä koskevien säädösten mukaisesti. Muut vaatimukset on tehtävä Palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivästystä 2 viikon kuluessa palvelutapahtumasta.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoajasta riippumattomiksi syiksi katsotaan esimerkiksi tulipalo, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.